Posts Tagged ‘Nhổ răng khôn’

Răng khôn mọc nghiêng

Nhổ răng

Nhổ răng  khôn   Những trường hợp cần nhổ răng : – Răng sữa cản trở răng vĩnh viễn mọc lên – Răng vĩnh viễn đã mọc nhưng răng sữa tương ứng vẫn không rụng – Chân răng không có khả năng giữ lại để phục hồi – Răng khôn mọc thẳng nhưng gây khó khăn…